Voorraad

Voorraad Het ergste dat je kan overkomen is dat er NEE moet worden verkocht omdat de verkoop zo goed gaat dat de hele voorraad is uitverkocht terwijl de vraag door blijft lopen. Om een dergelijk risico op te vangen is een apart beleid nodig om de aan te houden voorraad vast te stellen en dat kan op diverse manieren mede afhankelijk van het te verwachten rendement en de levertijd van aanvullende goederen/diensten. Op dit terrein is veel te winnen maar ook veel te verliezen. Een gemiste kans zien wij derhalve ook als een risico.

Iedere ondernemer weet dat van alle bedrijfsprocessen een planning moet bestaan het liefst in een flexibele vorm zodat met alle te verwachten ontwikkelingen rekening kan worden gehouden. Het JIT- en het JTL-principe staan bij ons centraal vanuit de gedachte dat iedere gebeurtenis tijdens de uitvoering haar invloed heeft op de bereikte resultaten. Dit noemen wij Strobotic Management, het bijsturen van een lopend proces op basis van de werkelijke gegevens, de feiten dus.

Onder voorraad verstaan wij de hele voorraad dus ook die van de leveranciers nog onderweg is maar wel betaald of verplicht om te betalen en de voorraad die wel is verkocht maar nog niet betaald. Een proces dus met deze drie raakvlakken en wel die met de leveranciers, met de afnemers en met het eigen personeel. Nog los van de invloed die externe organisaties als de bank, de accountant en de fiscus daarop hebben.

Daarnaast maken wij onderscheid tussen vaste voorraad en variabele voorraad waarvan de hoogte in de tijd door externe factoren kan verhogen of verlagen. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen waarvan de vraag met de tijd toeneemt of kan toenemen of voorraad die in de tijd bederfelijk is of van eigenschappen kan veranderen. Allemaal gebieden waar risico wordt gelopen. Daaronder valt ook de manier van het omgaan met de goederen die worden teruggebracht om een of andere reden.

Hoe lager de voorraad hoe lager het risico of hoe lager de voorraad hoe meer kans op het risico van gemiste omzet. Op het eerste gezicht twee tegenstrijdige bewegingen. En die moeten met elkaar in balans worden gebracht. Naast de bedrijfseconomische aspecten van een voorraad zijn ook de logistieke parameters van belang vanuit de vraag waar laat je die voorraad en welke hulpmiddelen heb je nodig bij het beheer ervan.

Als basis gaan wij uit van de integrale kostprijs van een product en die is inclusief de kosten van het beheer en de opslag ervan. Maar ook met de kans van veranderingen in de waarde van de voorraad tengevolge hiervan. Zo kan een verpakking in een grote doos een hogere omzet per doos geven terwijl verpakking in kleinere dozen tot een hogere omzet per order kan leiden of het is juist andersom.

Omdat het bij voorraad projecten heel vaak om de balans tussen de variabelen draait is nader onderzoek per project een vereiste.

Door te ondernemen en geloof in dit team op basis van NO-PAY-NO-CURE