Puzzel - Eindstrijd rond het 11e gebod

 

Aan het lezen van het boek is een prijsvraag verbonden met de vraag of de lezer het boek heeft gelezen en het elfde gebod kan omschrijven. De bedachte oplossing kan worden gestuurd naar prijs@riscman.nl

Met een verloting van een 5-daagse reis voor 2 personen all-inclusive naar Israel. De trekking van de inschrijvingen vind plaat op oudejaarsdag 31.12.2021. met een verwijzing naar PUZZEL waar dit nog een keer wat uitgebreider wordt beschreven (volgt).

Dit boek is ontstaan vanuit een discussie over een ander boek van ds van Reenen met de titel de vijand rukt vast aan over de eindtijd en de antichrist. Als vervolg van die discussie boodt dominee van Reenen aan om hierover een lezing te komen houden en dat aanbod wed vol enthousiasme geaccepteerd mede in het licht van de secularisatie en het sluiten van kerken door Corona. Dit proces is in dit nieuwe boek in de vorm van een BLOG bijgehouden en beschreven met de diverse project stukken maar ook toegelicht vanuit de werkelijke gang van zaken in de werkelijke wereld, zoals de opkomende kunstmatige intelligentie, de robotisering, de opkomst van het grootkapitaal en de superrijken alsook het opbouwen van een wereldwijd internet met de CO2-gelden uit de auto-industrie en nog veel meer. Het is daardoor weliswaar best een wat moeilijker boek en zeker een prijs waard als je uit dit proces een nieuwe gebod weet te ontdekken. Dat gebod bestaat niet alleen maar speelt zeker een grote rol in de ontwikkeling naar de eindtijd en de daarbij horende Eindstrijd.

Om het lezen van zo’n abstract boek te enthousiasmeren stellen we deze prijs ter beschikking waarbij alle inzendingen door ons worden getoetst en in een doos gestopt waaruit de notaris op Oudejaarsdag de winnaar trekt. Die wordt daarna dan natuurlijk ook op de website vermeld. De prijs kan in overleg in 2022 worden verzilverd.

Eind oktober komt mijn tweede boek uit dat nog wat dieper ingaat op diverse maatschappelijke en technische aspecten over de eindtijd en de verdere ontwikkeling van de antichrist met enkele spraakmakende voorstellen om de wereld problemen aan te pakken, waaronder de verandering van de rol van de overheid van een bepalende naar een dienende positie, alsook de inperking van de rol van de media en dan met name ook de journalistiek en het terugdringen van de corruptie rond de besluitvorming op hoog nivo bij het OM en de multinationals.

drs ir Walter Boekestein

 

Boek Walter Boekestein op bom/com

 

**** Anti Christ ****