Consultancy RiscMan

Over RiscManOmdat een goed advies eigenlijk ook niets mag kosten stellen we ons in een project dienstverlenend op. Net zoals iedere werknemer een bijdrage aan de bruto marge moet leveren, geldt dat ook voor onze adviezen. Wij stellen ons als adviseur op als een van de werknemers en zijn of komen dus niet in vaste of in een flexibele dienst. Wij stellen ons op om voor u als opdracht gever meer op te leveren dan ons advies kost. En dat kan omdat er op meer punten in een onderneming best veel te verdienen is door nader onderzoek, kennis van zaken en een duidelijke communicatie. Onze website geeft daarvan meerdere herkenbare voorbeelden.

Samengevat gaat ondernemen gepaard met het nemen van risico’s maar vooral het vermijden of minimaliseren ervan. Hoe meer risico hoe groter de kansen op een positief resultaat, maar het kan ook negatief uitpakken en leiden tot een negatief resultaat of erger. Onze rol is onze klanten te begeleiden bij het omgaan met risico’s in algemene zin. Wij hebben ervaring en zijn ingevoerd in een meerdere bedrijfsprocessen. De basis van onze adviezen is dat het nooit meer zal kosten dan dat het advies gaat opbrengen.

Met het consultancybureau RiscMan krijg je een objectief profitabel advies bij bijvoorbeeld:

• Onzekerheden bij lopende onderhandelingen of nieuwe contracten
• Vastlopende kontakten met een medewerker, een leverancier of met de bank
• Interne slechte onderlinge communicatie met kostenverhogende effecten
• Het aanhouden van soms specifieke voorraden en voorraadbeheer
• Het flexibel kunnen omgaan met vaste arbeidscontracten

RiscMan slaat ook bruggen tussen de verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt er concreet en overzichtelijk weer gegeven wat er daadwerkelijk in de organisatie in een bepaald bedrijfsproces speelt. RiscMan ondersteunt en adviseert het management bij het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van een bepaald bedrijfsproces. Met hart voor de organisatie en de bedrijfsvoering, creëert RiscMan een advies samen met het management op basis van en met begrip voor de door te voeren veranderingen, gericht op het terugdringen of beheersbaar maken van mogelijke risico’s.


Ons bestaansrecht is dat er bij een lopende bedrijfsvoering weinig tot geen tijd is om specifieke risico’s aan een onderzoek te onderwerpen of wat dieper te analyseren. Maar onze praktijk leert dat daar vaak juist nog veel is te verdienen. Maar net als bij een werknemer die een bijdrage moet leveren aan de bruto marge vinden wij dat dit ook voor onze adviezen het geval moet zijn.Met de inzet van Riscman loop je als opdrachtgever dus GEEN risico. Onze eerste kennismaking is gratis.

Interne Communicatie en WIN=WIN Flexibel Werken en Ziekteverzuim Kosten of Winst Voorraad
Vaste Prijs Tarieven Concurrentie Onderhandelen en Contracten

Coaching

Persoonlijke ontwikkeling draait om het beste uit de medewerkers naar boven te halen waardoor je vanzelf ook meer uit de organisatie haalt. De kwaliteit van de werkzaamheden en van de persoonlijke of zakelijke relaties wordt verder verbeterd. Als je bereid bent de confrontatie met jezelf aan te gaan kan de ontdekkingsreis van zo’n project starten.
• Optimaal benutten van de beschikbare capaciteiten
• Met focus en een intensieve aanpak is succes gegarandeerd
• Je haalt meer uit jezelf en uit de organisatie


Door te ondernemen en geloof in dit team op basis van NO-PAY-NO-CURE