No Cure, no pay

Naar aanleiding van uw mailbericht doen wij u enige informatie van ons kantoor toekomen. Als gezegd, wij werken op ‘no cure, no pay’ basis. Op het moment dat er een gerechtelijke procedure zou kunnen worden gestart, volgt een kostenopgave. Doch enkel de verhaalbare proceskosten worden belast. U krijgt daarvoor een bericht, mocht het zover komen. U heeft dan de mogelijkheid alsnog de incasso stop te zetten, kosteloos, indien u dit niet wenst door te zetten.

Graag zijn wij u van dienst met een nieuw project of met met het innen van uw vorderingen op no cure no pay basis. Ons bedrijf is een full service kantoor en wij kunnen u dus bijstaan tot en met het executeren van uw vonnis.
Indien u direct uw vordering aan ons uit handen wil geven kan dit online via deze link. Alle opdrachten worden geregeld door bijgaande algemene voorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Uiteraard kunt u ook per e-mail, voorzien van de nodige stukken, opdracht verstrekken.

In het geval wij niets weten te innen, worden onze uitgevoerde werkzaamheden niet in rekening gebracht. Uw vordering wordt verhoogd met de wettelijk vastgestelde incassokosten en zijn vanaf dat moment verschuldigd door de schuldenaar. Indien er betaald wordt zijn de kosten verhaald en heeft het u derhalve niets gekost. Dit is onze 100% “No Cure No Pay incasso” werkwijze, waarbij u dus geen enkel risico loopt. Alleen in het geval dat u opdracht geeft de werkzaamheden te staken, zullen wij de verhaalbare incassokosten conform de sommatie aan de debiteur, aan u in rekening moeten brengen. In dat geval worden wij namelijk door u niet langer in de gelegenheid gesteld de kosten te verhalen op uw debiteur.
De no cure no pay incasso procedure. Elke volgende stap wordt, zover nodig, zeven dagen later genomen:

- Schriftelijke sommaties per post, e-mail en sms.
De eerste sommatie wordt na opdracht binnen een werkdag verzonden aan uw debiteur. Uiteraard gaat dit per post, maar indien mogelijk ook per e-mail en sms. Er wordt gesommeerd het openstaande bedrag binnen 5 dagen aan te voldoen. In de sommatie worden de incassokosten, conform wetgeving, met een minimum van € 40,00 meegevorderd. Zonder reactie van de schuldenaar sommeren wij minimaal 4 keer schriftelijk.

- Telefonische sommaties, Telesommaties
Tijdens de buitengerechtelijke procedure wordt de debiteur ook telefonisch gesommeerd. Totdat er contact is verkregen, wordt dit meerdere keren, op verschillende dagen en tijdstippen gedaan. Bij contact wordt er gesommeerd te betalen, en trachten wij een betalingsregeling te treffen indien het niet mogelijk is om in één keer te betalen. De regeling mag in principe niet langer duren dan 12 maanden en de termijnen dienen minimaal € 50,00 groot te zijn. De regeling wordt getroffen onder voorbehoud goedkeuring cliënt.

- Opstellen dagvaarding
Indien betaling van de schuldenaar uitblijft kan ons kantoor een dagvaarding opstellen en de schuldenaar hiermee confronteren. In de praktijk blijkt dit vaak alsnog voldoende om de schuldenaar tot betalen te bewegen. De kosten hiervoor zijn verhaalbaar op de schuldenaar en de vordering wordt dan ook met deze kosten verhoogd.

- Gerechtelijke Procedure, vonnis
Indien de schuldenaar blijft weigeren uw vordering te betalen, of er is geen contact verkregen, dan willen wij graag voor u vonnis halen om met executiemaatregelen alsnog uw vordering te kunnen innen. Ook de gerechtelijke procedure voeren wij op no cure no pay basis voor u uit. Hiertoe zullen wij u eerst nog verzoeken ons schriftelijk toestemming te verlenen om deze gerechtelijke procedure te kunnen beginnen. Indien IP Nederland adviseert de gerechtelijke procedure niet te starten en er niets geïncasseerd is, wordt het dossier kosteloos gesloten.

**** AntiChrist ****